حزب کمونیست ایران

تجمع پرستاران اخراج شده در مشهد

پرستاران استان خراسان شمالی روز پنجشنبه 2 تیر ماه در اعتراض به اخراج دسته جمعی خود، در برابر استانداری مشهد تجمع کردند.

این پرستاران در دوران پر خطر کرونا با گذشتن از جان و سلامتی خود به درمان بیماران مبتلا به کرونا اشتغال داشتند. اما به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد، بیش از ۵۵۰ پرستار پس از فروکش کردن کرونا در این استان اخراج شده‌اند. چندی پیش نیز دبیرکل خانه پرستار از بیکار شدن ۹ هزار پرستار پس از فروکش کردن کرونا خبر داد. از این تعداد ۴۰۰۰ تن پرسـتاران ۸۹ روزه و ۵۰۰۰ تن پرسـتاران طرحی بوده‌اند. به گفته وی سالانه بین 3 تا 4هزار پرستار ایرانی از کشور مهاجرت میکنند. اخراج این پرسـتاران در حالی ‌است که بیش از صدها پرسـتار در دوران کرونا جان خود را در حین خدمت به بیماران از دست داده‌اند.