حزب کمونیست ایران

تجمع پرستاران بیمارستانهای اصفهان

در پی تجمعات روز شبنه پرستاران بیمارستانهای اصفهان به دلیل عدم دریافت مطالبات مزدی، روز یکشنبه 2 شهریور ماه برخی از پرستاران بیمارستانهای شیراز هم در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتراض زدند.

پرستاران معترض، با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «پرستار می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» و «حمایت از پرستار، حمایت از سلامت» اعتراض خود را نشان دادند. به گفته معترضان از اسفندماه سال گذشته تاکنون مطالباتشان پرداخت نشده است.