حزب کمونیست ایران

تجمع پرستاران بیمارستان خمینی تهران

جمعی از پرستاران بیمارستان خمینی تهران روز یکشنبه 8 مرداد ماه در اعتراض به شرایط شغلی و معیشتی خود تجمع کردند.

این پرستاران می‌گویند: آنها خواستار اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری هستند؛ تعرفه‌گذاریِ اجرا شده بسیار ناعادلانه است؛ ضمن اینکه درخواست دارند معوقات آنهافوری پرداخت شود. پرستاران، تعرفه‌گذاری در دست اجرا را «شکست‌خورده» توصیف می‌کنند. گفتنی است اجرای فوق‌العاده خاص کادر درمان و پرداخت مزایای آن، یکی دیگر از خواسته‌های پرستاران بیمارستان خمینی تهران است. آن‌ها خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت مزدی نیز هستند.