حزب کمونیست ایران

تجمع پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز

جمعی از پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز روز دوشنبه ۶ بهمن ماه در محوطه داخلی این بیمارستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این پرستاران اعلام کردند؛ مسئولان بیمارستان باید مطالبات آن‌ها را طبق قوانین و بخشنامه‌های موجود پرداخت کنند. اخیرا نیز بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار برای افزایش حقوق کارکنان بیمارستانی صادر شده اما بیمارستان اهمیت نمی‌دهد. آن ها با بیان اینکه بیمارستان مرکزی شیراز یک بیمارستان خصوصی است و کارکنان و پرستاران آن مشمول مقررات قانون کار و بیمه اجتماعی هستند، در ادامه درباره چند خواسته اصلی خود افزودند: ارتقای مزد و کارانه و بهبود شرایط شغلی مطالبه‌ای است که کارکنان و پرستاران بخش خصوصی این بیمارستان خواستار تحقق آن‌ها هستند.