حزب کمونیست ایران

تجمع پرستاران طرحی در شهرهای مختلف

جمعی از پرستاران طرحی در شهرهای مختلف از جمله ” سنندج، کرمانشاه و سبزوار” روز شنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به اخراج و نداشتن امنیت شغلی، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

پرستاران اخراج شده می‌‌گویند که تاکنون بسیاری از همکاران آنها در دوران کرونا جان خود را در حین پرستاری و درمان بیماران کرونایی از دست داده‌اند. اما اکنون با فروکش موقتی کرونا به راحتی آنها را اخراج می‌کنند. پرستاران معترض خواستار اجرای وعده مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر تبدیل وضعیت و استخدام رسمی می باشند. به گفته پرستاران اخراج شده، با وجود وعده‌های فراوان از سوی مدیران و مقامات وزارت بهداشت مبنی بر استخدام و تبدیل قراردادهای موقت به ثابت، اما اکنون با اخراج مواجه شده اند.