حزب کمونیست ایران

تجمع پرستاران و کادر درمان ایرانشهر

جمعی از کادر درمان و پرستاران ایرانشهر،روز یکشنبه 11 تیر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به مشکلاتشان،دست به برگزاری تجمع زدند.

پرستاران و کادر درمان ایرانشهر،نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات و عدم تحقق وعده‌های مسئولان،تزلزل کاری و بی‌ثبات‌کاری معترضند.مطالبه اصلی معترضان،اجرای دقیق قانون تعرفه‌گذاری است.براساس این قانون انجام پرداخت‌ها طبق امتیازدهی به نوع و کیفیت خدمات پرستاری است تا از تبعیض در میان پرستاران جلوگیری شود.گفتنی است که این گرستاران تاکنون چندین بار دست به تجمع و اعتراض زده اند اما هیچ مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.