حزب کمونیست ایران

تجمع پرسنل بیمارستان تامین اجتماعی در عسلویه

پرسنل بخش‌های مختلف بیمارستان ” تامین اجتماعی ” عسلویه روز سه‌شنبه ۹ خرداد ماه،در اعتراض به پایمال شدن حقوق کادر درمان در دفتر پرستاری این مرکز درمانی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارکنان و پرسنل این بیمارستان از پرداخت نشدن حقوق و مزایای معوقه خود ناراضی هستند و خواستار افزایش تعرفه‌های پرسنل پزشکی و رفع اختلاف در پرداخت حقوق کارکنان هستند.این کارکنان همچنین نسبت به حذف غذا در زمان شیفت،حق بلیط و زمان استراحت معترض هستند و خواهان تحقق مطالبات خود شده‌اند.