حزب کمونیست ایران

تجمع پیمانکاران پروژه های شهرداری مشهد

روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه، تعدادی از پیمانکاران پروژه های شهرداری مشهد، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و همچنین نحوه اجرای کمیسیون ماده ۲۴، در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی واقع در مشهد، تجمع کردند.

در این تجمع که پیمانکاران شرکتها، پیمانکاران عمرانی، فضای سبز، خدمات شهری، ترافیک و سازمان عمران حضور داشتند، با اشاره به بدعهدی شهرداری و سازمان های ذیربط نسبت به وعده هایشان، خواستار پیگیری استاندار در خصوص مطالبات نادیده گرفته خود شدند.  گفتنی است که این پیمانکاران دیماه امسال نیز در مقابل ساختمان شهرداری مشهد دست به تجمع اعتراضی زده بودند که در پی آن شهرداری وعده داده بود که برای رسیدگی به مطالبات و مشکلات آنان اقدام کند؛ با این حال تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.