حزب کمونیست ایران

تجمع پیک های موتور سوار اسنب فود

گروهی از پیک‌های موتورسوار ‌اسنپ ‌فود، روز چهارشنبه 20 بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل دفتر این شرکت واقع در تهران تجمع کردند.

این شهروندان، پایین بودن میزان کرایه‌های دریافتی علیرغم سختی کار، عدم برخورداری از بیمه و تسهیلات کاری را از جمله مهم‌ترین دلایل برگزاری این تجمع اعتراضی عنوان کردند. گفتنی است پیش از این نیز پیک های اسنپ فود در اعتراض به بی توجهی مسئولین شرکت به خواسته هایشان، طی دفعاتی متعدد دست به تجمع و اعتصاب زده اند، اما این شرکت تاکنون در راستای حل مشکل این افراد اقدام عملی انجام نداده است.