حزب کمونیست ایران

تجمع کادر درمانی بیمارستانهای شیراز

روز چهارشنبه ۱۷آذر ماه کادر درمانی بیمارستان‌های شیراز در اعتراض به عدم امنیت شغلی خود در محوطه ساختمان مرکزی علوم پزشکی تجمع کردند.

معترضان با سردان شعار و در دست داشتن پلاکارهایی خواهان قرارداد مستقیم با دانشگاه به جای قراردادهای پیمانی با شرکتها، می باشند. آنها همچنین نسبت به اجرایی نشدن طرح پرداخت فوق العاده خاص، اعتراض کرده و  بر لزوم رفع تبعیض در این خصوص، تاکید کردند.