حزب کمونیست ایران

تجمع کادر درمان مقابل وزارت بهداشت

جمعی از نیروهای کادر درمان روز دوشنبه ۲ اسفند ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل ساختمان وزارت بهداشت در تهران دست به تجمع زدند.

خواسته اصلی آنها برقراری فوق‌العاده خاص با حداقل ضریب ۳ تصویب شده توسط مجلس رژیم است. معترضان می‌گویند پس از ۷ سال از تصویب فوق‌العاده خاص بند ۱۶ ماده ۵۴ آیین نامه استخدامی غیر هیات علمی، این ماده تاکنون به اجرا در نیامده است.  تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و طرحی و حذف مالیات یا حداقل معافیت مالیاتی از دیگر خواسته‌های مدافعان سلامت عنوان شده است.