حزب کمونیست ایران

تجمع کادر درمان یاسوج در اعتراض به تعدیل نیرو

شماری از اعضای کادر درمان شهرستان یاسوج، روز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه در مقابل دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این پرسنل نسبت به استخدام نیروهای دارای سهمیه ایثارگری و اعمال تبعیض و عدم به کارگیری نیروهای بدون سهمیه در مراکز درمانی و تعدیل این افراد اعتراض دارند. معترضان با در دست داشتن نوشته‌هایی، خواهان رفع تبعیض و استخدام پرسنل بدون سهمیه در زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت و رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند.