حزب کمونیست ایران

تجمع کادر سلامت بخش خصوصی تبریز

به گزارش رسانه های محلی، روز سه ‌شنبه ۲۳ فروردین ماه، جمعی از اعضای کادر سلامت مجتمع های خصوصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقابل استانداری آذربایجان‌شرقی دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارکنان معترض، طی این تجمع خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه، حذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت شغلی خود شدند. معترضان همچنین عنوان کردند، چندین سال است که در قالب نیروهای شرکتی فعالیت می کنند که هیچوقت حقوق آنها به طور منظم پرداخت نشده است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در همین رابطه گفته است ما حقوق آنها را طبق قانون کار و به طور کامل به شرکت‌ها پرداخت می‌کنیم اما اینکه شرکت‌ها چگونه، چه زمانی و یا کمتر از پرداختی ما به آنها واریز کنند، دست ما نیست.