حزب کمونیست ایران

تجمع کادر پرستاران و کادر درمان کرمانشاه

نیروهای کادر درمانِ بدون سهمیه مراکز درمانی استان کرمانشاه، روز پنجشنبه ۲۳ تیر ماه، تجمع اعتراضی برپا کردند.

معترضان با حمل پلاکاردهایی نسبت به اعمال تبعیض علیه نیروهای کادر درمانِ طرحی، که فاقد سهمیه هستند و تعدیل و عدم استخدام این نیروها اعتراض کرده و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. پرستاران و کادر درمان طرحی وزارت بهداشت که در زمان اوج شیوع مرگبار کرونا جهت تامین نیروهای انسانی برای مقابله با این بیماری استخدام شده بودند، علیرغم وعده‌های مسئولان، هم‌ اکنون در حال تعدیل و اخراج هستند و هیچ یک از نهادهای ذیربط حاضر به پاسخگویی به این نیروها نیست.