حزب کمونیست ایران

تجمع کارمندان اخراج شده موسسه وحدت در مشهد     

روز سه شنبه 12 آذرماه، شماری از کارکنان اخراجی موسسه وحدت مشهد با خواست بازگشت به کار مقابل این موسسه دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، معترضان با در دست داشتن دست نوشته هایی و برپایی تجمع مقابل این موسسه در خیابان مطهری مشهد نسبت به  اخراج خود و همچنین ضایع شدن حق و حقوق شان دست اعتراض کردند. آنها اعلام کرده اند اخیرا این مسئولین این موسسه به بهانه “عدم نیاز” بیش از ده تن از کارکنان باسابقه را از کار اخراج کرده اند. کارکنان معترض موسسه وحدت خواستار بازگشت به کار سابق خود می باشند.