حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان آب و فاضلاب روستایی خوزستان

شماری از کارکنان آب و فاضلاب روستایی خوزستان روز چهارشنبه 6 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود، مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

این کارکنان که مدت  ۵ ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند، می‌گویند: علاوه بر دستمزدهای معوقه 20 ماه حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است. یکی از معترضان می گوید بعد از ادغام آب و فاضلاب روستایی با شهری هنوز قراردادهای آنها تعیین تکلیف نشده است و آنها که هرکدام دارای بیش از 7 سال سابقه کار می باشند باید زیر نظر پیمانکار کار کنند.