حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان آتش‌نشانی آبادان

جمعی از آتش‌نشان‌های آبادان روز شنبه 29 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این آتش‌نشانان می‌گویند: حدود ۱۵۰ آتش‌نشان هستند که هر ماه حقوق و بیمه‌شان با تاخیر آن‌هم ناقص پرداخت می‌شود در عین حال از دریافت برخی از مزایای مزدی همانند اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری و شب‌کاری‌ها نیز محروم می باشند.  این آتش‌نشانان در عین حال از افزایش ساعات شیفت کاری و تنزل مزایای شغلی خود خبر داده و می‌گویند: عدم پرداخت حداقل اضافه‌کار ماهانه باتوجه به سخت و زیان‌آور بودن شغل شان، آتش‌نشانان را در شرایط بد معیشتی قرار داده است.  این آتش‌نشانان با بیان اینکه در راس این مطالبات، تامین معیشت آتش‌نشانان به‌طور شایسته و قانونی قرار دارد، در ادامه می‌گویند: مراجعه به مسئولان استانی، شهرستانی و مدیران شهری تا امروز بدون نتیجه مانده است.