حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان اخراجی شرکت شفا رود

به گزارش منتشره، روز شنبه 26 مرداد ماه، بیش از دویست تن از کارکنان اخراجی شرکت شفا رود در اعتراض به اخراج خود مقابل درب ورودی این شرکت دست به تجمع زدند.

معترضان با در دست داشتن دست نوشته هایی خواستار بازگشت به کار خود شدند. آنها می گویند طی روزهای اخیر کارفرمای این شرکت به بهانه اتمام قرارداد 270 نفر از پرسنل با سابقه این شرکت را از کار اخراج کرده و این در حالی است که هر کدام از آنها دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند. پرسنل اخراجی شرکت شفا رود در پایان اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه مطالبات خود دست از تجمع و اعتراض برنخواهند داشت.