حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

جمعی از کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، روز سه شنبه 5 اسفند ماه در اعتراض نوع قراردادهای خود دست به تجمع زدند.

این کارگران با تجمع مقابل درب ورودی ساختمان اداری مدیریت اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان به نحوه صدور قرار دادها و عدم پرداخت مابه التفاوت مصوب سالانه خود، اعتراض کردند. همچنین کارکنان معترض با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به نحوه قراردادها و حکم های بسته نشده سال گذشته، اعتراض کردند.