حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کهگیلویه و بویراحمد

روز شنبه 26مرداد ماه، جمعی از کارکنان ارشاد استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به سطح پایین حقوق و عدم پرداخت چندین ماه مطالبات معوقه شان مقابل این اداره دست به تجمع زدند.

تجمع کنندگان می گویند، اداره کل فرهنگ و ارشاد و استان کهگیلویه بویراحمد علاوه بر اینکه از افزایش دستمزدهای آنها خودداری می ورزد همین دستمزد ناچیز را مدت  5 است که به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی پرداخت نکرده است. معترضان با خواستار افزایش دستمزدها، پرداخت دستمزدهای معوقه، پرداخت حق اضافه کاری و مزایای پایان سال خود می باشند.