حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان اداری ساختمان مرکزی وزارت نفت

کارکنان اداری ساختمان مرکزی وزارت نفت  در اعتراض به عدم تغییر ساعت کاری خود تجمع کردند

همزمان با آغاز موج دوم فراگیری ویروس کرونا در کشور، کارکنان اداری وزارت نفت ضمن ابراز نگرانی از شیوع ویروس کرونا، خواستار تغییر ساعات کاری خود شدند. آنها یادآور شدند: «در این روزها مانند روزهای عادی سال، پایان ساعت کار ۱۶ است؛ درحالی‌که استانداری تهران با با ارسال مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، کاهش ساعات کار ادارات را مورد تاکید قرار داده است.»