حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان ترابری سد کارون ۳

روز سه شنبه ۲۱ دی‌ماه، شماری از کارکنان ترابری سد کارون ۳، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان سازمان آب و برق خوزستان تجمع کردند.

بنابر گزارش منتشر شده، تجمع این کارکنان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات آنها صورت گرفته است‌. یکی از معترضان در این خصوص می گوید، هر کدام از آنها دارای ۴ تا ۵ ماه دستمزد معوقه و چندین ماه حق بیمه پرداخت نشده به سازمان تامین اجتماعی می باشند. وی همچنین افزود عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای آنها به وجود آورده به همین منظور این تجمع تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهد داشت.