حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه، با برگزاری تجمع نسبت به وضعیت معیشتی و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و مزایا و عدم همخوانی آن با نرخ تورم و گرانی اعتراض کردند.

کارکنان معترض، با در دست داشتن پلاکارد و نوشته‌هایی، اعتراض خود را در خصوص رد طرح تسری فوق‌العاده خاص که با هدف افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده بود، نشان دادند.