حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شرکتی بهداشت و درمان مقابل مجلس 

 

کارکنان شرکتی بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور روز سه شنبه 9 دیماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان مقابل مجلس تجمع کردند.

معترضان نسبت به انفعال وزارت بهداشت در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان خود از شرکتی به قرارداد معین اعتراض دارند و می‌گویند که وزارت بهداشت باید تکلیف کادر شرکتی بهداشت و درمان کشور را مشخص کند.  معترضان در همین حال به‌ عدم افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه‌ که از اول دی ماه برای نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی اعمال شده است، اعتراض دارند و می‌گویند به حکم استخدام شرکتی از مزایای همکارانشان محروم مانده‌اند.  آنها همچنین به اعمال نشدن افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که برای کارکنان شرکتی بهداشت و درمان اجرا نشد، اعتراض دارند و می‌گویند وجود تبعیض در میان کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی آنها را ناامید کرده است.