حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز غرب در استان ایلام

روز دوشنبه هشتم خردادماه, جمعی از کارکنان رسمی شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز غرب واقع در استان ایلام اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران با تجمع مقابل ساختمان این شرکت نسبت به عدم پرداخت به مطالباتشان اعتراض کردند. همچنین عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وزارت نفت یکی دیگر از دلایل برگزاری این تجمع بوده است.