حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شرکت تراورس در تهران

جمعی از کارکنان امور نگهداری خط و ابنیه فنی شرکت خدمات مهندسی راه آهن،روز یکشنبه 5 شهریورماه،جهت خروج از واگذاری مجدد سازمان به بخش خصوصی،مقابل وزارت اقتصاد اقدام به برگزاری تجمع کردند.

شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن تراورس یکی از بنگاه های خیلی بزرگ و کلان است که 100 درصد سهام آن متعلق به «راه ­آهن » وابسته به وزارت راه و شهرسازی است.مقدار ۹۵ درصد از سهام این شرکت  سال ۸۹ به ارزش ۱۵۹ میلیارد تومان،به شرکت آهن و فولاد لوشان واگذار گردید.بعد از ۸ ماه و با توجه به عدم ایفای تعهدات توسط خریدار مبنی بر پرداخت اقساط قراردادی در مواعد معین،بعد از ده سال در سال ۹۹ قرارداد فسخ می‌شود.بنابراین بیم ورود مجدد شرکت به لیست سازمان خصوصی‌سازی،باعث اعتراض و نگرانی کارکنان شرکت تراورس شده است.