حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شرکت توزیع برق استان قم

کارکنان شرکت توزیع برق استان قم  روز یکشبنه 17 بهمن ماه در اعتراض به تبعیض و کاهش مزایا و امور رفاهی خود دست به تجمع زدند.

این کارکنان در ۴ بهمن‌ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به وزیر نیرو خواستار پیگیری مطالباتشان از شرکت توزیع نیروی برق استان قم شده بودند. آنها همچنین خواهان رفع تبعیض‌ها و مشکلات دستمزدی خود شدند. کارکنان معترض می‌گویند کاهش امور رفاهی و مزایا تاثیرات منفی در روحیه کارکنان گذاشته است.