حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شرکت رامپکو در ایلام

روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه، با گذشت بیش از ۱۷ ماه از آخرین پرداختی حقوق ۱۸۶ تن از کارگران شرکت رامپکو در ایلام، این کارکنان برای سومین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

تجمع کارکنان شرکت رامپکو در ایلام در حالی سومین روز خود را گذراند که پیمانکار مربوطه به عنوان کارفرما تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این تجمع‌ها و مطالبات به حق کارکنان این شرکت نداشته‌ است. کارکنان شرکت رامپکو، نیروی پیمانکار محسوب می‌شوند و مطالبات پیمانکار نیز از سوی شرکت پتروشیمی ایلام پرداخت شده است، اما پیمانکار مطالبات این کارکنان را پرداخت نکرده است.