حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شرکت فولاد پارس هفت تپه

روز شنبه 18 شهریورماه،شماری از کارکنان شرکت فولاد پارس هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و ناچیز بودن میزان پاداش تولید تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پرسنل و کارکنان شرکت فولاد همچنین نسبت به تاخیر در پرداخت بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی که باعث اختلال در استفاده از بیمه در مراکز درمانی و بهداشتی می‌شود،معترض هستند.این معترضان خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات و پرداخت معوقات دستمزد و پاداش شده‌اند.