حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران

کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه با خواست تثبیت نوبت کاری ۱۲ ساعته در مقابل اداره مرکزی این شرکت در گچساران تجمع کردند.

کارکنان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار تثبیت ساعت کاری فعلی و عدم بازگشت به دوران قبل از کرونا شدند. قبل از کرونا نوبت کار هشت ساعته (۱۲روز کار و ۴ روز استراحت) بود. اما با شیوع کرونا نوبت کاری کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران به ۱۲ ساعته تغییر کرد. در این وضعیت کارکنان ۴ روز در کار و ۴ روز در استراحت می‌باشند. در حال حاضر مسئولین درصدد بازگشت زمان کاری به قبل از شیوع کرونا هستند. اما کارکنان خواستار تثبیت نوبت کاری ۱۲ ساعته می‌باشند.