حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شرکت نفت گچساران

شماری از نیروهای شرکت نفت گچساران  صبح روز دوشنبه 15 دیماه برای دومین بار در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند.

تجمع کنندگان که از روز یکشنبه 14 دیماه دست به تجمع و اعتراض زده اند با پهن کردن سفره خالی، خواستار پرداخت مطالبات مزدی خودش شدند. این کارگران که تعداد آنان به ۳۸۰ نفر می‌رسد، می‌گویند؛ “هیچ کدام از مزایای شغلی به آنان تعلق نمی‌گیرد و حتی لباس کار مناسب به آنها داده نشده است.