حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان مخابرات خوزستان و گیلان

نیروهای مخابرات استان خوزستان و تهران روز یکشنبه ۲۶ دیماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و سایر مطالبات خود به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

نیروهای اخراج شده مخابرات استان خوزستان در خصوص تجمع خود می گویند: آنها هم حکم بازگشت به کار هیاتهای تشخیص و حل اختلاف را گرفته‌اند و هم حکم اجرای احکام دادگستری را، اما شرکت پیمانکار از این رای تبعیت نمی‌کند. معترضان همچنین خواستار پرداخت ۴ ماه دستمزد معوقه خود شدند. در همین روز جمعی از کارکنان مخابرات تهران با تجمع در مقابل ستاد اجرایی خواهان تحقق مطالبات حقوقی خود شدند.