حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان مخابرات روستایی خوزستان

کارکنان مخابرات روستایی استان خوزستان روز شنبه ۱۰ خرداد ماه در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی خود مقابل اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی استان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارکنان مخابرات روستایی شرکت کننده در این تجمع، با بیان اینکه از اداره کار درخواست دارند که به مطالبات آنها رسیدگی کند، افزودند خواسته های آنها عبارتند از “اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق و تامین رفاهیات کارکنان، صدور احکام کارگزینی با توجه به اینکه کارگزاران، قرارداد دائم شده‌اند و قرار گرفتن آنها برابر دیگر پرسنل در چارت سازمانی، به‌روز شدن تمامی معوقات بیمه کارکنان و  همچنین بیمه ۴ درصد سختی کار نیز باید تعیین تکلیف شود.”