حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان مخابرات منطقه اردبیل

روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه، جمعی از کارکنان مخابرات منطقه اردبیل در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات و پرداخت نشدن به‌موقع حقوق‌هایشان دست به تجمع زدند.

این کارکنان خواستار پرداخت ۱۳ سال مطالبات عقب‌افتاده خود شدند. آنها با زیر سوال بردن سیاست‌های مدیریتی شرکت مخابرات به بی‌اعتنایی این شرکت به خواست کارکنان اعتراض دارند. معترضان می‌گویند در صورت پرداخت نشدن مطالبات‌شان، اعتراضات خود را گسترش خواهند داد.