حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان و بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما

شماری از کارکنان و بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما  روز سه شنبه 14 بهمن ماه در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود، در مقابل ساختمان دفتر این هواپیمایی دست به تجمع زدند.

معترضین حاضر در این تجمع ، ضمن سر دادن شعار هایی از قبیل «سفره ما خالیه وعده وعید کافیه»، «مسئول بی کفایت اخراج باید گردد» خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند. یکی از بازنشستگان حاضر در تجمع می گویند، هیات مدیره هما ۱۰ آبان با انتشار اطلاعییه‌ای خطاب به بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان نوشت در پی موافقت مدیر عامل هما با همسان‌سازی حقوق آن‌ها، قرار است هیاتی از کارشناسان طرح کارشناسانه‌ای را برای تامین اعتبار و اجرا به مدیریت هما ارائه کند. اما اکنون علیرغم گذشت چند ماه وعده های داده شده محقق نشده و آنها کماکان در بلاتکلیفی به سر می برند.