حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان پتروشیمی فارابی در خوزستان

شماری از کارکنان پتروشیمی فارابی واقع در استان خوزستان روز دوشنبه 15 آذرماه در اعتراض به عدم اجرای مناسب طرح طبقه‌بندی مشاغل مقابل ساختمان حراست این شرکت تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، کارکنان که نسبت به کم شدن حقوق خود نیز معترض هستند، می‌گویند: روز یکشنبه مدیران پتروشیمی خراسان وابسته به تاپیکو نیز به صورت دسته جمعی استعفا داده‌اند. آنها همچنین می گویند اضافه کاری و تعطیل کاری کارکنان نیز کم شده و نسبت به دیگر پتروشیمی‌ها حقوق کمتری دریافت می‌کنند.