حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن سمنان

جمعی از کارکنان یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن سمنان روز چهارشنبه 20 فروردین ماه، در اعتراض به عدم اجرای پروتکل کرونایی دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، تعدادی از کارکنان یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن  در این خصوص می گویند با توجه به اینکه بارها در ایامی که ویروس کرونا شیوع شده بود دولت و وزرای مربوطه جهت قطع زنجیره انتقال ویروس دستور دادند که ادارات و سازمانها با یک سوم کارکنان اداره شود اما این دستور در یگان حفاظت استان سمنان اجرایی نشد . یکی از کارکنان یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن سمنان نیز گفت : پرسنل یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی حتی در روزهای تعطیل و غیر اداری مجبور به انجام وظیفه با حداکثر نیرو هستند.