حزب کمونیست ایران

تجمع کارگرانِ راه وشهرسازی خوزستان

روز دوشنبه 6 شهریورماه،جمعی از کارگران شرکتی واحد اداره کل راه وشهرسازی خوزستان،در اعتراض به اجرای مصوبه تبدیل وضعیت استخدامی خود به برگزاری تجمع کردند.

شماری از کارگران معترض در این تجمع اظهار داشتند:حدود ۳۴ نفر از مجموع ۸۸ کارگری که تحت مسئولیت یک پیمانکار در واحد حفاظت از اراضی مشغول کارند،مشمول طرح تبدیل وضعیت شغلی خود هستند.علیرغم اینکه کارگران شرکتی مشمول این طرح،مدارک و اسناد مورد نیاز خود را بعد از ماه‌ها پیگیری به شهرداری ارائه داده‌اند اما مدیران اداره کل راه وشهرسازی خوزستان آن را اجرایی نمی‌کنند.همچنین این کارگران از ادامه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود و عدم توجه مقامات به خواسته کارگران خبر دادند و خواستار رسیدگی جدی به مطالبات آنها شدند.