حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران آبدار کهگیلویه و بویراحمد

جمعی از کارگران آبدار استان کهگیلویه و بویراحمد  روز شنبه 23 اسفند ماه با برگزاری تجمعی  در آستانه سال نو خواستار دریافت بخشی از مطالبات معوقه خود شدند.

معترضان می گویند هرکدام از آنها داری 6 ماه دستمزد معوقه می باشند و با برپایی این تجمع از کارفرما می خواهند باتوجه به مخارج سنگین سال نو،  کلیه دستمزدها را پرداخت کند. به گفته آن‌ها؛ هم اکنون، نزدیک به ۲۵۰ کارگر آبدار به صورت قراردادی مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند. معترضان همچنین میگویند  اگر مدیریت راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران پیدا نکند همه کارگران درسال نو دست به اعتصاب خواهند زد.