حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران آبفار خوزستان

شماری از کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان  بار دیگر روز دوشنبه 1 دیماه در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و عدم پرداخت چند ماهه حقوق خودمقابل ساختمان آب و فاضلاب تجمع کردند.

معترضان که نسبت به جابجایی خود اعتراض دارند می گویند، حدود ۹۵۰ کارگر آبدار، ۶۳۰ نیروی طرحی، ۲۵۰کارگر قراردادی در آب و فاضلاب روستایی خوزستان هستند که از میان آنها فقط ۲۵۰نفر به اداره آب و فاضلاب اهواز منتقل شده‌اند و مابقی به شهرستانهای استان از جمله حمیدیه، باوی و کارون منتقل شده اند. آنها همچنین می گویند  مطالبات صدها نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان چند ماه است پرداخت نشده و آنها بارها خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شده اند اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.