حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران آبفای اهواز

جمعی از کارگران آبفای اهواز  روز شنبه 10 آبانماه در اعتراض به بلاتکلیفی حدود ۱۴۰۰ نفر از همکاران خود در نتیجه عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت استخدامی خود، به تهران رفته و مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع کر دند.

یکی از کارگران به نمایندگی از سایر همکاران خود می گوید: تبدیل وضعیت استخدامی از کارگر پیمانکاری به قرارداد مستقیم مطالبه‌ای است که  سال‌هاست آن‌را دنبال می‌کنند. وی همچنین می افزاید، سال جاری علارغم صدور بخشنامه از سوی سازمان مهندسی آبفای کشور مبنی بر تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری به قرارداد مستقیم، مدیریت آبفای اهواز تاکنون در این مورد اقدامی انجام نداده است. به گفته وی؛ در حال حاضر حدود ۴ ماه از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد اما اداره آبفای اهواز هیچ اقدامی برای اجرای آن نمی‌کند.