حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران آبفای خرمشهر

گروهی از کارگران آبفای خرمشهر روز سه شنبه 19 بهمن ماه با تجمع در محدوده محل کار خود، خواستار پرداخت به موقع دستمزدها و سایر مزایای خود شدند.

به گفته نماینده معترضان، پرداخت به موقع حقوق، عیدی و سنوات برای کارگران آبفای خرمشهر چندین ماه است که با مشکل مواجه شده است. به همین دلیل کارگرانی که در شرایط سخت شهر کار می‌کنند از معیشت و امکانات خوبی بهره‌مند نیستند. وی همچنین می افزاید، در سال‌های گذشته تجمعات زیادی در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی در پرداخت معوقاتشان در مقابل نهادهای مختلف دولتی برگزار کرده‌اند اما تاکنون هیچ جواب روشنی نگرفته اند.