حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران آب معدنی داماش

تعدادی از کارگران آب معدنی داماش، روز شنبه ۱۸ بهمن ماه  در اعتراض به تاخیر در دریافت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به دنبال واگذاری مسئولیت کارخانه آب معدنی داماش به یک کارفرمای جدید، شماری از کارگران این واحد صنعتی نگرانی خود را نسبت به آینده شغلی و دریافت مطالبات معوقه خود اعلام کردند. کارگران این شرکت درباره شرایط کنونی این مجموعه صنعتی گفتند: طبق ماده ۱۲ قانون کار، کارفرمای جدید باید تمام مطالبات گذشته کارگران را پرداخت کند. این مطالبات اعم از سنوات، سختی و زیان‌آور بودن کار و مطالبات مالی و مزدی معوقه است. آنها در ادامه افزودند: وضعیت مالی کارگرانی که ماه‌هاست مزد دریافت نکرده‌اند مناسب نیست و آنان از تامین معاش خود ناتوان شده‌اند، این در حالی است که قبل از واگذاری کارخانه باید در مورد مطالبات کارگران تعیین تکلیف می‌کردند.