حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران آجرماشینی گنبد

کارگران کارخانه تعطیل شده آجر گنبد در استان گلستان روز یکشنبه 17 اسفند ماه نسبت به ادامه روند بیکاری خود اعتراض کرده و خواستار بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار خود شدند.

یکی از معترضان می گوید، اعتراضات و تجمعات کارگران برای بازگشایی این واحد تولیدی که از ۲۹ تیر ماه سال ۹۵ به بهانه بدهی معوقه به شرکت گاز تعطیل اعلام شده، تاکنون بی‌نتیجه مانده است. این کارگر با بیان اینکه با تعطیلی این کارخانه حدود ۱۰۰کارگر با سوابق کار ۱۵ تا ۲۰ساله بیکار شدند، افزود: کارگران بعد از تعطیلی کارخانه در سال ۹۵ بیکار شده و تاکنون مقرری بیمه بیکاری نیز نگرفته اند.