حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران آذرآب اراک

جمعی از کارگران کارخانه آذرآب اراک روز شنبه ۱۰ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

کارگران می‌گویند: کارفرما طی هفته‌های قبل تنها عیدی را پرداخت کرده و آنها هنوز دستمزد ماه‌های دی و بهمن را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که کمتر از یک ماه قبل کارگران دستمزد آذر خود را گرفته‌اند. این کارگران خواستار پرداخت کلیه معوقات خود در آستانه سال نو می باشند.