حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران ابنیه فنی راه آهن ورامین

صبح روز شنبه 26 آذر ماه جمعی از کارگران ابنیه فنی راه آهن ورامین در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه های خود از سوی کارفرما اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن ورامین با بیان اینکه «بیمه تامین اجتماعی حق مسلم تمام کارگران کشور است» و کارفرمایان باید به موقع  برای پرداخت آن اقدام کنند، افزود، علیرغم رایزنی‌ها و تلاش‌های بسیار کارگران ابنیه فنی، هنوز برخی همکاران از جمله کارگران نگهداری ورامین از حق قانونی خود یعنی حق بیمه محرومند؛ این در حالیست که حق بیمه آنها به دلایل متعدد و در بازه‌های زمانی متفاوت، قطع می‌شود. به گفته نامبرده هر ماه قبل از دریافت حقوق، کارفرما سهم پرداخت حق بیمه کارگران را از حقوق آنها کسر می‌کند اما به موقع آن را به تامین اجتماعی نمی‌پردازد.