حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران ابنیه فنی راه آهن

روز چهارشنبه 7 خرداد ماه کارگران ابنیه فنی راه آهن در شهرهای مختلف به طور جداگانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در محل کار خود دست به تجمع و اعتراض زدند.

کارگران ابنیه فنی خطوط راه‌آهن می‌گویند: ریشه اصلی مشکلات کارگران حضور پیمانکاران مختلف در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن است. سالها تجربه حضور پیمانکاران در مجموعه راه‌آهن نشان داده که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند تولید و کار ندارند بلکه در عمل به تهدیدی درمقابل امنیت شغلی کارگران تبدیل شده‌اند. آنها با بیان اینکه در صورت وقوع هر مشکل و حادثه‌ای مسئولیت آن برعهده کارگران ریلی نیست، ادامه دادند: ماه‌هاست منتظر پرداخت مطالبات معوقه خود هستند. شرایط اقتصادی سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق‌ها بیشتر آنها را تحت فشار روحی و جسمی قرار می‌دهد.