حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران ابنیه فنی نورآباد اراک

شماری از کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نورآباد اراک در مخالفت با اعتراض به عملکرد بخش خصوصی و مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه خود خبر  دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران، دلیل برپایی این تجمع اعتراضی که موجب شده کارگران در محل کار خود حاضر شوند اما کار نکنند چندین ماه معوقات مزدی وبیمه به همراه عیدی است. این کارگران در تشریح وضعیت پرداخت حقوق خود می گویند: حدود ۱۸۰ کارگر هستند که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «جوشن گستر» با سوابق ۱۰ تا ۱۵ساله در نواحی ریلی نورآباد شازند و مُشک‌آباد مشغول کار هستند.آنها افزودند طی سالهای گذشته هر ماه حقوق‌شان با تاخیر دو تا سه ماهه پرداخت شده و در حال حاضر نیز سه ماه مطالبات مزدی‌شان به تاخیر افتاده است. پرداخت برخی مزایای قانونی همانند حق بیمه و لباس و کفش کار نیز در این مدت با مشکل روبرو بوده است.