حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران اتوبوسرانی شهرداری آبادان

صبح روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه شماری از کارگران پیمانکاری واحد اتوبوسرانی شهرداری آبادان برای دومین بار در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه از معوقات مزدی خود مقابل ساختمان سازمان اتوبوسرانی این شهر تجمع کردند.

دلیل تجمع این کارگران بی‌توجهی مسئولان شهری به پرداخت چندین ماه معوقات مزدی عنوان شده است. از قرار معلوم این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق پیمانکار به عنوان راننده، کارگر تعمیرات موتوری و ستادی در مجموعه واحد اتوبوسرانی در شهرداری آبادان مشغول کارند. گفته می‌شود؛ مجموع کارگران شاغل در مجموعه شهرداری آبادان مدت‌هاست که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند.