حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران اخراجی سیمان لوشان

کارگران اخراجی سیمان لوشان روز یکشنبه 11 آبانماه  در اعتراض به تعطیلی کارخانه و محقق نشدن وعده بازگشت به کار کارگران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض سیمان لوشان می‌گوید: «مشکلات کارگران سیمان لوشان از مرداد ماه سال ۹۲ و زمانی شروع شد که دولت به بهانه‌های مختلف این واحد تولیدی را با بیش از ۱۸۰ کارگر تعطیل اعلام کرد.  این کارگر با بیان اینکه هیچ مسئولی تا امروز پاسخگو نبود است افزود،  کارگران در آن زمان برای بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار، تجمعات متعددی مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان گیلان و بنیاد مستضعفان در تهران به عنوان سهامدار اصلی کارخانه برگزار کردند.